Tarieven

De prijs is afhankelijk van de duur van de behandeling. Per kwartier wordt 16 in rekening gebracht. 

Een groot aantal verzekeringen vergoedt (gedeeltelijk) het consult uit de aanvullende verzekering zonder dat dit ten koste gaat van het eigen risico. In de zorgwijzer sta ik vermeld onder de naam: Holistische Praktijk.

 

Therapievormen en behandelcodes:

24500 Psychotherapie

Psychotherapie is een therapievorm voor volwassenen en kinderen die maken hebben met psychische of psychosomatische aandoeningen, problemen en stoornissen, zoals angsten, depressies en verslavingsproblemen. Ook bij stress of een burn-out kan psychotherapie zijn vruchten afwerpen. Het doel van de therapie is om de psychische problemen en klachten (sterk) te verminderen of verdraaglijker te maken.

24016 Bowentherapie

De Bowen Therapie is een holistische manier van manuele behandeling waarbij veel aandacht wordt besteed aan de cliënt als gehele persoon. Met name de persoon in relatie tot zijn of haar omgeving is van elementaire betekenis bij de Bowen Therapie.

24005 Overige natuurgeneeskunde

Een verzamelnaam voor natuurgeneeskunde die niet voldoet aan de criteria van de overige genoemde behandelvormen. Veel natuurgeneeskundige behandelvormen zijn benoemd en hebben hun eigen prestatie code. De behandelvorm en prestatiecode ”Overige natuurgeneeskunde” is van toepassing als de therapeut eclectisch en holistisch werkt volgens de richtlijnen van het CAT-competentieprofiel.

 

Bij je verzekering kunt u navragen, welke behandelcodes voor vergoeding in aanmerking komen.

 

Holistische Praktijk AHANA is aangesloten bij het complementair aanvullende therapeuten (CAT comp.) en geregistreerd in het Kwaliteitsregister Paramedici (RBCZ).